• درخواست تدریس
  • ورود/ثبت نام
  • انتخاب استاد
  • پرداخت تومانی
  • اتمام

درخواست معرفی استاد برای تدریس خصوصی!

  • معلم خصوصی میخواهید؟ استادهای خوب با استاد سلام، کار می کنند، چون درصدی از استاد نمی گیریم، هر درسی، هر مهارتی، هر کجای ایران، برای شما، استاد داریم!
  • درخواست استاد را با پرداخت 35 هزار تومان برای جلسه اول نهایی کنید، به سرعت، 2 تا 3 استاد به صورت تضمینی، معرفی می کنیم،  قبل از جلسه تدریس با ایشان مستقیم، مشورت هم می کنید.