عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی قلاب بافی، کلاس خصوصی قلاب بافی و آموزشگاه قلاب بافی


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
شاهین دزفولی

آقای شاهین دزفولی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی ریشه های انقلاب اسلامی,تدریس خصوصی مبانی علم سیاست,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی ریشه های انقلاب اسلامی در تهران ,تدریس خصوصی مبانی علم سیاست در تهران

مشاهده پروفایل
خانم منصوری

خانم خانم منصوری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی نقاشی,تدریس خصوصی اوریگامی با کاغذ رنگی,تدریس خصوصی قلاب بافی,تدریس خصوصی تدریس نقاشی کاریکاتور قاطع,تدریس خصوصی گلدوزی,تدریس خصوصی گلدوزی,تدریس خصوصی سرمه دوزی,تدریس خصوصی سرمه دوزی,تدریس خصوصی نقاشی در تهران ,تدریس خصوصی اوریگامی با کاغذ رنگی در تهران ,تدریس خصوصی قلاب بافی در تهران ,تدریس خصوصی تدریس نقاشی کاریکاتور قاطع در تهران ,تدریس خصوصی گلدوزی در تهران ,تدریس خصوصی گلدوزی در تهران ,تدریس خصوصی سرمه دوزی در تهران ,تدریس خصوصی سرمه دوزی در تهران

مشاهده پروفایل
زهرا سلیمانی

خانم زهرا سلیمانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی دبستان,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان,تدریس خصوصی زبان انگلیسی راهنمایی,تدریس خصوصی فرش بافی,تدریس خصوصی ریاضی دبستان در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی راهنمایی در تهران ,تدریس خصوصی فرش بافی در تهران

مشاهده پروفایل
فریبا شریف دینی

خانم فریبا شریف دینی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تابلو فرش,تدریس خصوصی قالیبافی,تدریس خصوصی گلیم,تدریس خصوصی تابلو فرش در تهران ,تدریس خصوصی قالیبافی در تهران ,تدریس خصوصی گلیم در تهران

مشاهده پروفایل