عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی انتخاب رشته، کلاس خصوصی انتخاب رشته و آموزشگاه انتخاب رشته


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
میلاد ذاکری

آقای میلاد ذاکری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انتخاب رشته,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی مشاوره کنکور,تدریس خصوصی انتخاب رشته در مشهد ,تدریس خصوصی ریاضیات در مشهد ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور در مشهد

مشاهده پروفایل
مجید پیرهاشمی

آقای مجید پیرهاشمی

استاد سلام 7 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی ریاضی کنکور,تدریس خصوصی ریاضی تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی ریاضی دهم,تدریس خصوصی مشاوره کنکور,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم,تدریس خصوصی ریاضی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی تجربی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی دهم آنلاین ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی کنکور مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی تجربی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی دهم مجازی ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی دهم در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم در تهران

مشاهده پروفایل
بهزاد خانقلی

آقای بهزاد خانقلی

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی نهم,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضی دهم,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم,تدریس خصوصی ریاضی نهم در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی دهم در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم در تهران

مشاهده پروفایل
ملیکا رضایی

خانم ملیکا رضایی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی,تدریس خصوصی رشته_تجربی,تدریس خصوصی مشاوره کنکور,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی در تهران ,تدریس خصوصی رشته_تجربی در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
حمید شایسته فرد

آقای حمید شایسته فرد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سازه های فولادی,تدریس خصوصی سازه های بتنی,تدریس خصوصی بارگذاری رشته های معماری ایستایی,تدریس خصوصی سازه های فولادی در اصفهان ,تدریس خصوصی سازه های بتنی در اصفهان ,تدریس خصوصی بارگذاری رشته های معماری ایستایی در اصفهان

مشاهده پروفایل
فرشته صحت

خانم فرشته صحت

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english,تدریس خصوصی زبان انگلیسی بحث آزاد,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی بحث آزاد در تهران

مشاهده پروفایل
طوفان معافى

آقای طوفان معافى

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی حسابان,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی حسابان در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران

مشاهده پروفایل
رمضان صالحی

آقای رمضان صالحی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی زبان,تدریس خصوصی زبان انگلیسی رشته تجربی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی رشته تجربی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی مجازی ,تدریس خصوصی زبان مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی رشته تجربی مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خدابنده ,تدریس خصوصی زبان در خدابنده ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی رشته تجربی در خدابنده

مشاهده پروفایل
زهرا محمد نژاد

خانم زهرا محمد نژاد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات علوم انسانی,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات پایه,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور,تدریس خصوصی ریاضیات علوم انسانی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات پایه در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
غزل رسولی

خانم غزل رسولی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی عربی کنکور,تدریس خصوصی زبان انگلیسی رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات ابتدایی,تدریس خصوصی عربی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات ابتدایی در تهران

مشاهده پروفایل
فرشته عبدالهی

خانم فرشته عبدالهی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تربیت بدنی عمومی,تدریس خصوصی تربیت بدنی عمومی در اصفهان

مشاهده پروفایل
آکادمی دانشجویان دندانپزشکی شهید بهشتی دنت آکادمی ( Dent Acadamey )

آقای آکادمی دانشجویا ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی کنکور و برنامه ریزی,تدریس خصوصی رشته_تجربی,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی کنکور و برنامه ریزی در تهران ,تدریس خصوصی رشته_تجربی در تهران

مشاهده پروفایل
امیرعلی براسود

آقای امیرعلی براسود

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی3 تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضی سال دوم دبیرستان,تدریس خصوصی ریاضی3 تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی سال دوم دبیرستان در تهران

مشاهده پروفایل
حامد رضایی

آقای حامد رضایی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی Matlab نرم افزار متلب,تدریس خصوصی الکترونیک رشته برق,تدریس خصوصی برنامه نویسی پیشرفته,تدریس خصوصی Matlab نرم افزار متلب آنلاین ,تدریس خصوصی الکترونیک رشته برق آنلاین ,تدریس خصوصی برنامه نویسی پیشرفته آنلاین ,تدریس خصوصی Matlab نرم افزار متلب مجازی ,تدریس خصوصی الکترونیک رشته برق مجازی ,تدریس خصوصی برنامه نویسی پیشرفته مجازی ,تدریس خصوصی Matlab نرم افزار متلب در مشهد ,تدریس خصوصی الکترونیک رشته برق در مشهد ,تدریس خصوصی برنامه نویسی پیشرفته در مشهد

مشاهده پروفایل
غزاله خراسانی

خانم غزاله خراسانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات انسانی,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات انسانی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات انسانی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات انسانی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی یازدهم در تهران

مشاهده پروفایل
مرکز مشاوره تحصیلی شهداد

مرکز مشاوره تحص ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی کنکور,دوره آموزشی مشاوره تحصیلی,دوره آموزشی مشاوره تحصیلی کنکور و برنامه ریزی,دوره آموزشی انتخاب رشته,دوره آموزشی مشاوره آموزشی,دوره آموزشی مشاوره کنکور,دوره آموزشی برنامه ریزی درسی,دوره آموزشی کنکور در تهران ,دوره آموزشی مشاوره تحصیلی در تهران ,دوره آموزشی مشاوره تحصیلی کنکور و برنامه ریزی در تهران ,دوره آموزشی انتخاب رشته در تهران ,دوره آموزشی مشاوره آموزشی در تهران ,دوره آموزشی مشاوره کنکور در تهران ,دوره آموزشی برنامه ریزی درسی در تهران

مشاهده پروفایل
پرویز مهرابیان

آقای پرویز مهرابیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور کارشناسی ارشد رشته های نفت,تدریس خصوصی مهندسی نفت,تدریس خصوصی ریاضی در اهواز ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور کارشناسی ارشد رشته های نفت در اهواز ,تدریس خصوصی مهندسی نفت در اهواز

مشاهده پروفایل
فرشته چراغی

خانم فرشته چراغی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فیزیک متوسطه,تدریس خصوصی هندسه دبیرستان,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی فیزیک متوسطه در پاكدشت ,تدریس خصوصی هندسه دبیرستان در پاكدشت ,تدریس خصوصی ریاضیات در پاكدشت

مشاهده پروفایل
فرزان کمالی

آقای فرزان کمالی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی در تهران ,تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور تجربی در تهران

مشاهده پروفایل
فرزانه کلانتر (کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی)

خانم فرزانه کلانتر ( ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی ریاضی هفتم,تدریس خصوصی ریاضی هشتم,تدریس خصوصی ریاضی در مشهد ,تدریس خصوصی ریاضی هفتم در مشهد ,تدریس خصوصی ریاضی هشتم در مشهد

مشاهده پروفایل
محمدعلی عمویی

آقای محمدعلی عمویی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی,تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور تجربی در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی تجربی در تهران

مشاهده پروفایل
اکبر اسماعیل نژاد

آقای اکبر اسماعیل نژ ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران

مشاهده پروفایل
سحر ادیب

خانم سحر ادیب

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی زیست کنکور,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران ,تدریس خصوصی زیست کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
مصطفی کلانتری

آقای مصطفی کلانتری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی,تدریس خصوصی ریاضیات رشته تجربی در تهران

مشاهده پروفایل