عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی ترکی استانبولی، کلاس خصوصی ترکی استانبولی و آموزشگاه ترکی استانبولی


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
حسین قربانی

آقای حسین قربانی

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی ترکی استانبولی,تدریس خصوصی ترکی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی در تهران ,تدریس خصوصی ترکی در تهران

مشاهده پروفایل
فرید سلیمی

آقای فرید سلیمی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
یلدا طاهری

خانم یلدا طاهری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
محمد شیروانی

آقای محمد شیروانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی زبان,تدریس خصوصی ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ,تدریس خصوصی زبان در اصفهان ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی در اصفهان

مشاهده پروفایل
ملیکا قربانی سرابی

خانم ملیکا قربانی سر ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی,تدریس خصوصی دبستان,تدریس خصوصی ترکی استانبولی,تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی آنلاین ,تدریس خصوصی دبستان آنلاین ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی مجازی ,تدریس خصوصی دبستان مجازی ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی در تهران ,تدریس خصوصی دبستان در تهران ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
سهیل اعتمادی پور

آقای سهیل اعتمادی پو ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
خانم نوری

خانم خانم نوری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی مکالمه,تدریس خصوصی ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی مکالمه آنلاین ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی مکالمه مجازی ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران ,تدریس خصوصی مکالمه در تهران ,تدریس خصوصی ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
فرید بنکدارطهرانی

آقای فرید بنکدارطهرا ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
لیلا صادقی فر

خانم لیلا صادقی فر

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
مژده خدایگانی

خانم مژده خدایگانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی عکاسی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی عکاسی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی عکاسی مجازی ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی عکاسی در اصفهان ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در اصفهان

مشاهده پروفایل
نیما نوبری

آقای نیما نوبری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان,تدریس خصوصی زبان انگلیسی راهنمایی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی راهنمایی در تهران ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
مروارید جزائی

خانم مروارید جزائی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی دکترا,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان عمومی و تخصصی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دکترا در زنجان ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در زنجان ,تدریس خصوصی زبان عمومی و تخصصی در زنجان

مشاهده پروفایل
مدرسه زبان ترکی

مدرسه زبان ترکی ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی,دوره آموزشی ترکی استانبولی,دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی در تهران ,دوره آموزشی ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
سعید ترکیان

آقای سعید ترکیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی مورتیمر,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دانشگاه,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان,تدریس خصوصی شیمی مورتیمر در کرج,تدریس خصوصی زبان انگلیسی دانشگاه در کرج,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان در کرج

مشاهده پروفایل
شبنم همتی

خانم شبنم همتی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی انگلیسی,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی انگلیسی آنلاین ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی انگلیسی مجازی ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english مجازی ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english در تهران ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
رضا عباسی

آقای رضا عباسی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
اریسا افضل

خانم اریسا افضل

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زیست گیاهی کنکور,تدریس خصوصی گیاه شناسی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران ,تدریس خصوصی زیست گیاهی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی گیاه شناسی در تهران

مشاهده پروفایل
نیما اعلم الهدى

آقای نیما اعلم الهدى

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان آلمانی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان آلمانی در تهران ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
آنا جواهریان

خانم آنا جواهریان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی مجازی ,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
بهار دانشیان

خانم بهار دانشیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل
صالح آسترکی

آقای صالح آسترکی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی سه تار,تدریس خصوصی سه تار در تهران

مشاهده پروفایل
پوریا ترکی نژاد

آقای پوریا ترکی نژاد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی فیزیک,تدریس خصوصی مهندسی مکانیک,تدریس خصوصی ریاضی در آبسرد,تدریس خصوصی فیزیک در آبسرد,تدریس خصوصی مهندسی مکانیک در آبسرد

مشاهده پروفایل
پریناز جهانشاهی

خانم پریناز جهانشاهی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در اروميه

مشاهده پروفایل
سمیه درا مرادی ثانی

خانم سمیه درا مرادی ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی,تدریس خصوصی زبان ترکی استانبولی در تهران

مشاهده پروفایل