عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی المپیاد کامپیوتر، کلاس خصوصی المپیاد کامپیوتر و آموزشگاه المپیاد کامپیوتر


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
ساسان اسماعیل پور

آقای ساسان اسماعیل پ ...

استاد سلام 7 ستاره

تدریس خصوصی شیمی,تدریس خصوصی شیمی2,تدریس خصوصی شیمی3,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی متوسطه,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی المپیاد,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان,تدریس خصوصی شیمی دهم,تدریس خصوصی شیمی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی2 در تهران ,تدریس خصوصی شیمی3 در تهران ,تدریس خصوصی شیمی پیش دانشگاهی در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی متوسطه در تهران ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی شیمی المپیاد در تهران ,تدریس خصوصی شیمی تیزهوشان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی دهم در تهران

مشاهده پروفایل
قاسمی ۸سال سابقه-تضمینی دانشگاهی و تیزهوشان

آقای قاسمی ۸سال سابق ...

استاد سلام 7 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی فیزیک,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer,تدریس خصوصی حسابان,تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل,تدریس خصوصی وردپرس wordPress,تدریس خصوصی جوملا joomla,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب,تدریس خصوصی ریاضی عمومی دانشگاه,تدریس خصوصی ریاضی نهم,تدریس خصوصی ریاضی آنلاین ,تدریس خصوصی فیزیک آنلاین ,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer آنلاین ,تدریس خصوصی حسابان آنلاین ,تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل آنلاین ,تدریس خصوصی وردپرس wordPress آنلاین ,تدریس خصوصی جوملا joomla آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی عمومی دانشگاه آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی نهم آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی مجازی ,تدریس خصوصی فیزیک مجازی ,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer مجازی ,تدریس خصوصی حسابان مجازی ,تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل مجازی ,تدریس خصوصی وردپرس wordPress مجازی ,تدریس خصوصی جوملا joomla مجازی ,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی عمومی دانشگاه مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی نهم مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی فیزیک در تهران ,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer در تهران ,تدریس خصوصی حسابان در تهران ,تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل در تهران ,تدریس خصوصی وردپرس wordPress در تهران ,تدریس خصوصی جوملا joomla در تهران ,تدریس خصوصی طراحی سایت و برنامه نویسی وب در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی عمومی دانشگاه در تهران ,تدریس خصوصی ریاضی نهم در تهران

مشاهده پروفایل
حامد رضوانی

آقای حامد رضوانی

استاد سلام 5 ستاره

تدریس خصوصی ساختمان داده ها,تدریس خصوصی زبان ماشین و اسمبلی,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری,تدریس خصوصی ++c برنامه نویسی ,تدریس خصوصی طراحی الگوریتم,تدریس خصوصی برنامه نویسی پیشرفته,تدریس خصوصی شبکه پیشرفته,تدریس خصوصی ساختمان داده ها آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ماشین و اسمبلی آنلاین ,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری آنلاین ,تدریس خصوصی ++c برنامه نویسی آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی الگوریتم آنلاین ,تدریس خصوصی برنامه نویسی پیشرفته آنلاین ,تدریس خصوصی شبکه پیشرفته آنلاین ,تدریس خصوصی ساختمان داده ها مجازی ,تدریس خصوصی زبان ماشین و اسمبلی مجازی ,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری مجازی ,تدریس خصوصی ++c برنامه نویسی مجازی ,تدریس خصوصی طراحی الگوریتم مجازی ,تدریس خصوصی برنامه نویسی پیشرفته مجازی ,تدریس خصوصی شبکه پیشرفته مجازی ,تدریس خصوصی ساختمان داده ها در تهران ,تدریس خصوصی زبان ماشین و اسمبلی در تهران ,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری در تهران ,تدریس خصوصی ++c برنامه نویسی در تهران ,تدریس خصوصی طراحی الگوریتم در تهران ,تدریس خصوصی برنامه نویسی پیشرفته در تهران ,تدریس خصوصی شبکه پیشرفته در تهران

مشاهده پروفایل
مریم سعادت

خانم مریم سعادت

استاد سلام 3 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer,تدریس خصوصی زبان,تدریس خصوصی ICDL آی سی دی ال,تدریس خصوصی ریاضی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی آنلاین ,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer آنلاین ,تدریس خصوصی زبان آنلاین ,تدریس خصوصی ICDL آی سی دی ال آنلاین ,تدریس خصوصی ریاضی مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی مجازی ,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer مجازی ,تدریس خصوصی زبان مجازی ,تدریس خصوصی ICDL آی سی دی ال مجازی ,تدریس خصوصی ریاضی در تهران ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer در تهران ,تدریس خصوصی زبان در تهران ,تدریس خصوصی ICDL آی سی دی ال در تهران

مشاهده پروفایل
محمد شهاب سپهری

آقای محمد شهاب سپهری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی کنکور,تدریس خصوصی مشاوره المپیاد,تدریس خصوصی مشاوره کنکور,تدریس خصوصی ریاضی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره المپیاد در تهران ,تدریس خصوصی مشاوره کنکور در تهران

مشاهده پروفایل
فاطمه زهره

خانم فاطمه زهره

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مهندسی نرم افزار,تدریس خصوصی مدارمنطقی,تدریس خصوصی مهارت های 7 گانه کامپیوتر,تدریس خصوصی مهندسی نرم افزار در تهران ,تدریس خصوصی مدارمنطقی در تهران ,تدریس خصوصی مهارت های 7 گانه کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل
ارسلان جوادی

آقای ارسلان جوادی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی وردپرس wordPress,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر,تدریس خصوصی وردپرس wordPress آنلاین ,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه آنلاین ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر آنلاین ,تدریس خصوصی وردپرس wordPress مجازی ,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه مجازی ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر مجازی ,تدریس خصوصی وردپرس wordPress در تهران ,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه در تهران ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل
پویا م

آقای پویا م

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری در شيراز

مشاهده پروفایل
امین فضلعلی

آقای امین فضلعلی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی برنامه نویسی,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر,تدریس خصوصی برنامه نویسی در تهران ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل
علی ربیعی

آقای علی ربیعی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی با لهجه امریکایی,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه,تدریس خصوصی زبان انگلیسی آنلاین ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی با لهجه امریکایی آنلاین ,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه آنلاین ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی مجازی ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی با لهجه امریکایی مجازی ,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه مجازی ,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی با لهجه امریکایی در تهران ,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه در تهران

مشاهده پروفایل
ایمان غواصیه

خانم ایمان غواصیه

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی2,تدریس خصوصی شیمی3,تدریس خصوصی المپیاد شیمی,تدریس خصوصی شیمی2 آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی3 آنلاین ,تدریس خصوصی المپیاد شیمی آنلاین ,تدریس خصوصی شیمی2 مجازی ,تدریس خصوصی شیمی3 مجازی ,تدریس خصوصی المپیاد شیمی مجازی ,تدریس خصوصی شیمی2 در تهران ,تدریس خصوصی شیمی3 در تهران ,تدریس خصوصی المپیاد شیمی در تهران

مشاهده پروفایل
فاطمه رضایی احمدی

خانم فاطمه رضایی احم ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی مهندسی,تدریس خصوصی ریاضی المپیاد,تدریس خصوصی ریاضیات,تدریس خصوصی ریاضی مهندسی در مشهد ,تدریس خصوصی ریاضی المپیاد در مشهد ,تدریس خصوصی ریاضیات در مشهد

مشاهده پروفایل
محمد صالح آبادی

آقای محمد صالح آبادی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی,تدریس خصوصی آمار و مدلسازی,تدریس خصوصی مهارت های 7 گانه کامپیوتر,تدریس خصوصی ریاضی در مشهد ,تدریس خصوصی آمار و مدلسازی در مشهد ,تدریس خصوصی مهارت های 7 گانه کامپیوتر در مشهد

مشاهده پروفایل
نسرین اسکویی

خانم نسرین اسکویی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop,تدریس خصوصی کرل,تدریس خصوصی مهارت های 7 گانه کامپیوتر,تدریس خصوصی فتوشاپ photoshop در تبريز ,تدریس خصوصی کرل در تبريز ,تدریس خصوصی مهارت های 7 گانه کامپیوتر در تبريز

مشاهده پروفایل
محمد عبداللهی

آقای محمد عبداللهی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر,تدریس خصوصی مهارت های 7 گانه کامپیوتر,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری در تهران ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر در تهران ,تدریس خصوصی مهارت های 7 گانه کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل
آرمان شمیلی

آقای آرمان شمیلی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مهندسی نرم افزار,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english,تدریس خصوصی امنیت شبکه های کامپیوتری,تدریس خصوصی مهندسی نرم افزار در تهران ,تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی speaking english در تهران ,تدریس خصوصی امنیت شبکه های کامپیوتری در تهران

مشاهده پروفایل
علیرضا خسروی فرد

آقای علیرضا خسروی فر ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان,تدریس خصوصی شیمی کنکور,تدریس خصوصی شیمی المپیاد,تدریس خصوصی شیمی دبیرستان در تهران ,تدریس خصوصی شیمی کنکور در تهران ,تدریس خصوصی شیمی المپیاد در تهران

مشاهده پروفایل
ترانه عبدی

خانم ترانه عبدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی برنامه نویسی,تدریس خصوصی ساختمان داده ها,تدریس خصوصی مدارمنطقی,تدریس خصوصی معماری کامپیوتر,تدریس خصوصی طراحی مدارات vlsi,تدریس خصوصی برنامه نویسی آنلاین ,تدریس خصوصی ساختمان داده ها آنلاین ,تدریس خصوصی مدارمنطقی آنلاین ,تدریس خصوصی معماری کامپیوتر آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی مدارات vlsi آنلاین ,تدریس خصوصی برنامه نویسی مجازی ,تدریس خصوصی ساختمان داده ها مجازی ,تدریس خصوصی مدارمنطقی مجازی ,تدریس خصوصی معماری کامپیوتر مجازی ,تدریس خصوصی طراحی مدارات vlsi مجازی ,تدریس خصوصی برنامه نویسی در تهران ,تدریس خصوصی ساختمان داده ها در تهران ,تدریس خصوصی مدارمنطقی در تهران ,تدریس خصوصی معماری کامپیوتر در تهران ,تدریس خصوصی طراحی مدارات vlsi در تهران

مشاهده پروفایل
حسین فارسی

آقای حسین فارسی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی گرافیک,تدریس خصوصی طراحی گرافیک,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری,تدریس خصوصی گرافیک آنلاین ,تدریس خصوصی طراحی گرافیک آنلاین ,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری آنلاین ,تدریس خصوصی گرافیک مجازی ,تدریس خصوصی طراحی گرافیک مجازی ,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری مجازی ,تدریس خصوصی گرافیک در تهران ,تدریس خصوصی طراحی گرافیک در تهران ,تدریس خصوصی گرافیک کامپیوتری در تهران

مشاهده پروفایل
Moji Tavoni

آقای Moji Tavoni

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ایتالیایی,تدریس خصوصی زبان ایتالیایی,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر,تدریس خصوصی ایتالیایی آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ایتالیایی آنلاین ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر آنلاین ,تدریس خصوصی ایتالیایی مجازی ,تدریس خصوصی زبان ایتالیایی مجازی ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر مجازی ,تدریس خصوصی ایتالیایی در تهران ,تدریس خصوصی زبان ایتالیایی در تهران ,تدریس خصوصی علوم کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل
مرضیه گودرزیان

خانم مرضیه گودرزیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی پایگاه داده,تدریس خصوصی سیستم عامل,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری,تدریس خصوصی پایگاه داده آنلاین ,تدریس خصوصی سیستم عامل آنلاین ,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری آنلاین ,تدریس خصوصی پایگاه داده مجازی ,تدریس خصوصی سیستم عامل مجازی ,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری مجازی ,تدریس خصوصی پایگاه داده در تهران ,تدریس خصوصی سیستم عامل در تهران ,تدریس خصوصی شبکه های کامپیوتری در تهران

مشاهده پروفایل
حمیدرضا مهدوی

آقای حمیدرضا مهدوی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور,تدریس خصوصی المپیاد ریاضی,تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان در مشهد ,تدریس خصوصی ریاضیات کنکور در مشهد ,تدریس خصوصی المپیاد ریاضی در مشهد

مشاهده پروفایل
سید شایان موسوی

آقای سید شایان موسوی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کامپیوتر پایه,تدریس خصوصی excel اکسل پیشرفته,تدریس خصوصی ICDL آی سی دی ال,تدریس خصوصی کامپیوتر پایه در تهران ,تدریس خصوصی excel اکسل پیشرفته در تهران ,تدریس خصوصی ICDL آی سی دی ال در تهران

مشاهده پروفایل
علیرضا لطفی تاکامی

آقای علیرضا لطفی تاک ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی برنامه نویسی,تدریس خصوصی مدارمنطقی,تدریس خصوصی معماری کامپیوتر,تدریس خصوصی برنامه نویسی در تهران ,تدریس خصوصی مدارمنطقی در تهران ,تدریس خصوصی معماری کامپیوتر در تهران

مشاهده پروفایل