عبارت جستجو:
ostadsalam

معلم تدریس خصوصی کارآفرینی، کلاس خصوصی کارآفرینی و آموزشگاه کارآفرینی


نمایش استادهایی که آنلاین|حضوری|هم آنلاین و هم حضوری تدریس میکنند
شهرام فدائیان

آقای شهرام فدائیان

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری آنلاین ,تدریس خصوصی کارآفرینی آنلاین ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری مجازی ,تدریس خصوصی کارآفرینی مجازی ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران ,تدریس خصوصی کارآفرینی در تهران

مشاهده پروفایل
آموزشگاه پایا

آموزشگاه پایا

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی حسابداری,دوره آموزشی icdl2 آی سی دی ال پیشرفته,دوره آموزشی تبلیغات_و_بازار_یابی_,دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای,دوره آموزشی کارآفرینی,دوره آموزشی حسابداری در اصفهان ,دوره آموزشی icdl2 آی سی دی ال پیشرفته در اصفهان ,دوره آموزشی تبلیغات_و_بازار_یابی_ در اصفهان ,دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای در اصفهان ,دوره آموزشی کارآفرینی در اصفهان

مشاهده پروفایل
مجتمع آموزشی افق تهران

مجتمع آموزشی اف ...

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی حسابداری,دوره آموزشی آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl,دوره آموزشی مبانی کامپیوتر,دوره آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات IT,دوره آموزشی mba,دوره آموزشی ICDL آی سی دی ال,دوره آموزشی کارآفرینی,دوره آموزشی حسابداری در تهران ,دوره آموزشی آی سی دی ال مهارت های هفتگانه رایانه icdl در تهران ,دوره آموزشی مبانی کامپیوتر در تهران ,دوره آموزشی مدیریت و فناوری اطلاعات IT در تهران ,دوره آموزشی mba در تهران ,دوره آموزشی ICDL آی سی دی ال در تهران ,دوره آموزشی کارآفرینی در تهران

مشاهده پروفایل
فنون سخنوری

فنون سخنوری

استاد سلام 0 ستاره

دوره آموزشی فن بیان,دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار,دوره آموزشی بازاریابی,دوره آموزشی گویندگی و فن بیان,دوره آموزشی کارآفرینی,دوره آموزشی مشاوره کسب و کار,دوره آموزشی مذاکره,دوره آموزشی فن بیان در تهران ,دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار در تهران ,دوره آموزشی بازاریابی در تهران ,دوره آموزشی گویندگی و فن بیان در تهران ,دوره آموزشی کارآفرینی در تهران ,دوره آموزشی مشاوره کسب و کار در تهران ,دوره آموزشی مذاکره در تهران

مشاهده پروفایل
ابوالفضل گلی

آقای ابوالفضل گلی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مدیریت,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی مدیریت در قم ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در قم

مشاهده پروفایل
محمد رضا بخشایش

آقای محمد رضا بخشایش

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp,تدریس خصوصی کارآفرینی,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار,تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp در يزد ,تدریس خصوصی کارآفرینی در يزد ,تدریس خصوصی مشاوره کسب و کار در يزد

مشاهده پروفایل
مهدی فریمانی

آقای مهدی فریمانی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی تبلیغات_و_بازار_یابی_,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای,تدریس خصوصی کارآفرینی,تدریس خصوصی تبلیغات_و_بازار_یابی_ در تهران ,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای در تهران ,تدریس خصوصی کارآفرینی در تهران

مشاهده پروفایل
سید محمد حسینی

آقای سید محمد حسینی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران

مشاهده پروفایل
رضا منوچهری راد

آقای رضا منوچهری راد

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مقاله نویسی,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی آمار و روش تحقیق,تدریس خصوصی methodology,تدریس خصوصی _entrepreneurship,تدریس خصوصی مقاله نویسی در تهران ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران ,تدریس خصوصی آمار و روش تحقیق در تهران ,تدریس خصوصی methodology در تهران ,تدریس خصوصی _entrepreneurship در تهران

مشاهده پروفایل
بهاره مهدی

خانم بهاره مهدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کامپیوتر Computer,تدریس خصوصی مدیریت و فناوری اطلاعات IT,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کامپیوتر Computer در تهران ,تدریس خصوصی مدیریت و فناوری اطلاعات IT در تهران ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران

مشاهده پروفایل
-- احمدی

آقای -- احمدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران

مشاهده پروفایل
-- مجتمع کارآفرینی جوان

آقای -- مجتمع کارآفر ...

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی تلقیح مصنوعی شترمرغ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در مشهد ,تدریس خصوصی کارآفرینی تلقیح مصنوعی شترمرغ در مشهد

مشاهده پروفایل
امیر تقوی جو

آقای امیر تقوی جو

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی زبان انگلیسی,تدریس خصوصی مقاله نویسی,تدریس خصوصی سی شارپ #c برنامه نویسی ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کامپیوتر مقدماتی,تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اروميه ,تدریس خصوصی مقاله نویسی در اروميه ,تدریس خصوصی سی شارپ #c برنامه نویسی در اروميه ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اروميه ,تدریس خصوصی کامپیوتر مقدماتی در اروميه

مشاهده پروفایل
امیر حشمت

آقای امیر حشمت

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مدیریت,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی بازاریابی,تدریس خصوصی مدیریت بازاریابی,تدریس خصوصی مدلسازی مشاغل,تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای,تدریس خصوصی مدیریت در اصفهان ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اصفهان ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اصفهان ,تدریس خصوصی بازاریابی در اصفهان ,تدریس خصوصی مدیریت بازاریابی در اصفهان ,تدریس خصوصی مدلسازی مشاغل در اصفهان ,تدریس خصوصی تدوین طرح کسب و کار bp در اصفهان ,تدریس خصوصی مدیریت حرفه ای کسب و کار mba ام بی ای در اصفهان

مشاهده پروفایل
ایمان عبدی

آقای ایمان عبدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی راه اندازی کسب و کار,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در تهران ,تدریس خصوصی راه اندازی کسب و کار در تهران

مشاهده پروفایل
حامد حیدری

آقای حامد حیدری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی,تدریس خصوصی مشاور تربیتی,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی در اهواز ,تدریس خصوصی مشاور تربیتی در اهواز ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اهواز

مشاهده پروفایل
حمید منصورفر

آقای حمید منصورفر

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی تجارت الکترونیکی,تدریس خصوصی تجارت الکترونیکی,تدریس خصوصی مبانی سازمان و مدیریت,تدریس خصوصی مدیریت رفتار سازمانی,تدریس خصوصی برنامه ریزی استراتژیک,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اروميه ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در اروميه ,تدریس خصوصی تجارت الکترونیکی در اروميه ,تدریس خصوصی تجارت الکترونیکی در اروميه ,تدریس خصوصی مبانی سازمان و مدیریت در اروميه ,تدریس خصوصی مدیریت رفتار سازمانی در اروميه ,تدریس خصوصی برنامه ریزی استراتژیک در اروميه

مشاهده پروفایل
رها وزیری

خانم رها وزیری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی الکترونیک,تدریس خصوصی مقاله نویسی,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی مستند سازی iso,تدریس خصوصی الکترونیک در سنندج ,تدریس خصوصی مقاله نویسی در سنندج ,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در سنندج ,تدریس خصوصی مستند سازی iso در سنندج

مشاهده پروفایل
سید مجتبی جباری

آقای سید مجتبی جباری

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در آمل

مشاهده پروفایل
سیدمحمد میرمهدی

آقای سیدمحمد میرمهدی

استاد سلام 0 ستاره

تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری,تدریس خصوصی قران,تدریس خصوصی کارآفرینی و کسب و کار و سرمایه گزاری در کهک,تدریس خصوصی قران در کهک

مشاهده پروفایل